Tasarım Tescil Hizmeti

6769 sayılı sınai mülkiyet kanununun 55. Maddesine göre Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Tasarım, her ne kadar piyasada “mühendislik tasarımı” olarak veya benzeri anlamlarda teknik veya sanatsal olarak kullanılsa da sınaim mülkiyet anlamında tasarım bir ürününün tümünde veya bir parçasından görsel yenilikleri ifade ettiği bilinmelidir. Örneğin bir halı deseni, bir kumaş deseni iki boyutlu tasarım iken bir mobil telefonun model, bir aracın far veya ışıkları üç boyutlu bir tasarım olarak kabul edilebilmektedir.

6769 sayılı sınai mülkiyet kanununda tasarımlar tescille korunduğu gibi bir tasarımın kamuya açıklanması ile 3 yıla kadar tescilsiz olarak korunur. Bir nevi telif hakkı (copyright) koruması gibi olan bu tip bir koruma genellikle hızlı değişen ürünler için kullanılabilecektir.

Bir tasarımın korunması için onun yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir.

Burada yenilikten kasıt; Bir tasarımın aynısı;

  1. a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce,
  2. b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce,

dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.

Ayırt edicilikten kasıt; Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim;

  1. a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce,
  2. b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır.

Tasarımlarda Rüçhan süresi 6 aydır.

Türkiye’de tescilli tasarım koruması başvuru tarihinden itibaren, rüçhan varsa rüçhan süresi 6 ayı geçmemek koşulu ile rüçhan tarihinden itibaren başlar ve 5 yıl korunur. Beş yıl sonra 4 kes yenileme yapılarak 25 yıl korunur. Tasarım koruması için tasarımcı bilgileri, başvuru sahibi, tasarıma konu olan ürün adı ve tasarımlar (resimler)  resmi başvuru yapılır. Tasarımın kritik unsurlarını anlatan tasarım tarifnamesi zorunlu olmamakla birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Türkiye’de tasarım başvuru ve tescil süreci;

6769 sayılı kanuna göre şekli inceleme, red ve itiraz ihtimali

Esastan inceleme

Resmi tescil kararı ve yayın (3 ay)

Yayında tescile itiraz ve red ihtimali

Şeklinde sürmektedir.

Markiz Patent, müşterilerinin oluşturduğu tasarımları korumak amacıyla konusunda tecrübeli marka ve patent vekilleri ile birlikte butik tarzda tescil hizmeti sunmaktadır.

Tasarım ile İnovasyon yapmak teknolojik inovasyona göre daha kolay ve hızlı sonuç alınması bakımından önemlidir. Firmaların kendilerinin oluşturduğu tasarımların tescil edilmesi ile birlikte özellikle rakip firmaların tasarımlarının araştırılıp incelenmesi ve her ay yayınlanan bültenlerin incelenmesi farkındalık bakımından çok önemlidir.

Tasarım araştırma Türkiye’de olabileceği gibi uluslararası ve bölgesel veri tabanlarından, ülkelerin kendi patent ofislerinin veri tabanlarından yapılabilmektedir.

Markiz Patent, tasarım araştırma konusunda müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Tıpkı marka ve patentler gibi bir sınai hak olan tasarımların da korunması ülkeseldir. Özellikle ihracaatçı firmalar veya tasarım konusunda lisans vermek isteyen tasarımcılar Türkiye’de veya ilk olarak başka bir ülkede tasarım başvurusu yapan firmalar, tasarımlarını yurt dışında korumak için yurt dışı tasarım başvurusu yapmak zorundadırlar. Yurt dışı tasarım başvurusu ilk tasarım başvurusundan itibaren en geç 6 ay içinde yapılmalıdır. Bu tarihin geçirilmesi tasarımın “yenilik” kriterini aşamayacağından dolayı red olabilecektir.

Tasarımları yurt dışında korumak için klasik ülkesel tasarım başvurusu, Lahey anlaşmasına göre uluslararası başvuru ve Avrupa Tasarım koruması şeklinde olabilmektedir.

Yurt dışında tasarım koruması için hangi yöntem kullanılmalıdır?

Ülkesel Tasarım Başvurusu; Bu yöntemde, eğer yurt dışında tasarım koruması arzu edilen ülke sayısı az ise, rüçhan süresi olan ilk başvuru tarihinden itibaren 6 ay geçirilmeden doğrudan ilgili ülkedeki patent vekili ile irtibat kurarak resmi tasarım başvurusu yapılabilecektir.

Avrupa Tasarım Koruması; Özellikle Avrupa’yı hedef Pazar olarak belirten başvuru sahipleri veya tasarımcıların Avrupa tasarım koruması yaptırması önerilecektir.

Lahey Anlaşmasına Göre uluslararası Tasarım Başvurusu ; Avrupa pazarı dışında Lahey anlaşmasına üye ülkeler (40’tan fazla ülke)  içinde tasarım koruması düşünüldüğünde Lahey anlaşmasına göre uluslararası tasarım başvurusu yapılabilecektir.

Markiz Patent, tasarımların uluslararası korunması konusunda sahip olduğu yurt dışı vekil networkü ile en uygun fiyata, güvenilir bir şekilde butik hizmet olarak sunmaktadır.

Markiz Patent, Türkiye’de 30 yıldan fazla bir süredir marka ve patent tescilleri konusunda çalışan Sayın Orhan ERİMAN liderliğinde kurulmuş bir patent bürosudur.

İletişim

Nispetiye Mahallesi, Nispetiye Cd. Levent İş Merkezi No:6 K:2, 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel
: +90-212-347 62 55
E-Posta
: markiz@markiz.com.tr


Tüm Hakları Saklıdır.
675
Marka Tescil Hizmeti
416
Patent Hizmeti
327
Tasarım Tescili
© copyright 2020