Faydalı Model Tescil Hizmeti

Türkiye’de patent veya faydalı model başvuruları , başvuru sahipleri tarafından veya Türk Patent ve Marka Kurumundan yetki almış patent vekilleri tarafından yapılır. Koruma başvuru tarihinden itibaren başlar. Patent  (ve Faydalı Model) başvurusu için buluşu anlatan ve koruma talep edilen unsurların anlatıldığı tarifname takımı (Tarifname, İstemler, Özet, Resimler) seti halinde dilekçe ile  başvurulur. Patent tarifname takımı içeriği teknik unsurlar ile birlikte hukuki koruma talep edilen kısımlar (istemler) içeren  özel bir dosyadır.

“Patent veya Faydalı Model başvurusu, yapılan yeniliğin bir dilekçe ile ilgili makama başvurulması” gibi piyasada yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Patent (veya faydalı model) eğer içerdiği buluşun bir bakıma tapusu gibidir. Çok iyi bir buluşun kötü bir tarifname takımı ile patentlenmeye çalışılması bazen geri dönülmez hak kayıplarına sebep olabilmektedir. Bu nedenle patent veya faydalı modelde buluşun sağladığı katma değer kadar, tarifname takımının iyi hazırlanmış olması ve süreçlerin iyi yönetilmesi de çok önemlidir.

Türkiye’de Patent başvuru ve tescil süreci

Patent tarifname takımının resmi başvurusu

          6769 sayılı kanuna göre şekilsel inceleme , red ve itiraz ihtimalleri

          Tekniğin bilinen durumu hakkında resmi araştırma

Patentlenebilirlik kriterleri açısından resmi inceleme , red, itiraz ihtimalleri

Tescil kararı veya yayın (6 ay), itiraz , kabul , red ihtimalleri

Şeklindedir.

 

Türkiye’de Faydalı Model başvuru ve tescil süreci

Faydalı model tarifname takımının resmi başvurusu

6769 sayılı kanuna göre şekilsel inceleme , red ve itiraz ihtimalleri

Tekniğin bilinen durumu hakkında resmi  yenilik araştırması

Yayın (3 ay) , itiraz, red ihtimalleri

Tescil kararı

Şeklindedir.

6769 sayılı sınai mülkiyet kanununda bir işletmedeki çalışanların buluşları konusunda çok önemli hükümler vardır. Genel olarak belirtmek gerekirse işletme, çalışan buluşlarını sahiplenebilmekte, ancak bunun karşılığında buluşçuya patentten elde edilen gelir veya patentin değeri ile orantılı olarak bir ücret vermek durumundadır. Bu düzenleme ile Türkiye’de gerçek anlamda yenilikçi insanların ve özellikle mühendislerin zenginleşmesi için çok önemli bir adım atılmıştır.

Markiz Patent, Türkiye’de patent ve faydalı model konusunda konusunda uzmanlaşmış mühendis kökenli patent vekilleri ile sanayici ve inovatörlerin hizmetindedir. Patentler ve faydalı modeller konusunda sunduğu butik hizmet ile yenilikçiler buluşlarından maksimum bir şekilde yararlanma imkanına kavuşmaktadırlar.

Markiz Patent, Türkiye’de 30 yıldan fazla bir süredir marka ve patent tescilleri konusunda çalışan Sayın Orhan ERİMAN liderliğinde kurulmuş bir patent bürosudur.

İletişim

Nispetiye Mahallesi, Nispetiye Cd. Levent İş Merkezi No:6 K:2, 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel
: +90-212-347 62 55
E-Posta
: markiz@markiz.com.tr


Tüm Hakları Saklıdır.
675
Marka Tescil Hizmeti
416
Patent Hizmeti
327
Tasarım Tescili
© copyright 2020